Klaster

Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych powstał w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności w branży farmaceutyczno-zielarskiej. Działalność Klastra ma na celu poszukiwanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu skutecznych roślinnych produktów leczniczych najwyższej jakości, co podniesie innowacyjność i konkurencyjność nowego na polskim rynku powiązania kooperacyjnego.

Narodowy Instytut Leków jako Koordynator powiązania pozyskał dotację na zakup aparatury i urządzeń do prowadzenia badań na rzecz członków powiązania z działania 5.1