white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Rada Naukowa

 

Członkowie Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków

w kadencji 2016-2020

 

1.         Dr n. farm. Elżbieta Kublin

Zakład Leków Syntetycznych NIL

2.         Mgr farm. Małgorzata Anyżewska

Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego NIL

3.         Dr n. techn. Elżbieta Tamara Bednarek

Sam. Pracownia Spektrometrii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego NIL

4.         Dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

5.   Dr hab. Sylwia Flis prof. NIL

Zakład Farmakologii NIL

6.         Ks. prof. dr hab. n. społ. Stanisław Krzysztof Dziekoński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

7.         Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat prof. IPCZD

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

8.         Prof. dr hab. n. med. Marek Tomasz Gniadkowski

Zakład Mikrobiologii Molekularnej NIL

9.         Dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10.     Dr hab. n. farm. Beata Maria Gruber-Bzura prof. NIL

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków NIL

11.     Dr hab. n. farm. Zenon Tadeusz Jastrzębski prof. NIL

Zakład Farmakologii NIL

12.     Mgr chem. Izabela Sara Karpiuk

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL

13.     Prof. dr hab. n. med. Marek Władysław Kowalczyk

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

14.     Prof. dr hab. n. chem. Lech Jan Kozerski

Sam. Pracownia Spektrometrii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego NIL

15.     Mgr farm. Małgorzata Teresa Lisowska-Kuźmicz

Zakład Farmacji Podstawowej i Stosowanej NIL

16.     Dr hab. n. farm. Jan Krzysztof Maurin prof. NIL

Zakład Wyrobów Medycznych NIL

17.     Prof. dr hab. n. farm. Aleksander Paweł Mazurek

Zakład Farmacji Podstawowej i Stosowanej NIL

18.     Dr n. farm. Katarzyna Irena Michalska

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL

19.     Dr n. farm. Małgorzata Maria Remiszewska

Zakład Farmakologii NIL

20.     Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

21.     Dr hab. n. med. Ewa Olga Sadowy prof. NIL

     Zakład Mikrobiologii Molekularnej NIL

22.     Mgr chem. Joanna Sakowska

Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego NIL

23.     Dr hab. n. biol. Izabela Sitkiewicz prof. NIL

Zakład Mikrobiologii Molekularnej NIL

24.     Dr hab. n. med. Anna Skoczyńska prof. NIL

     Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej NIL

25.     Dr hab. n. biol. Elżbieta Anna Trafny prof. WAT

      Wojskowa Akademia Techniczna

26.     Prof. dr hab. n. farm. Stefan Adam Tyski

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL

27.     Dr n. med. Katarzyna Anna Wiktorska

Zakład Biologii Komórki NIL

28.     Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński

Warszawski Uniwersytet Medyczny

29.     Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jan Wysocki

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny

30.     Dr n. wet. Tomasz Wojciech Zaręba

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL

  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych w skład Rady Naukowej niezależnie od liczby podanej powyżej wchodzą dodatkowo:Dr hab. n. chem. Wojciech Ozimiński prof. NIL
Kierownik Narodowego Instytutu Leków