white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Granty realizowane w NIL
aktualizacja 24.10.2016

Lp Numer projektu Tytuł projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca: nazwa programu Środki finansowe ogółem (PLN)
1 PBS2/A9/27/2013 Molekularne podstawy struktury, właściwości fizykochemicznych i formy farmaceutycznej insuliny ludzkiej i insuliny modyfikowanej biotechnologicznie Molecular basis of structure, physicochemical properties and pharmaceutical form of human insulin and biotechnological insulin prof. dr hab. Lech Kozerski 2014-02-01 2017-01-31 NCBR:
Program Badań Stosowanych
1.132.635 zł
2 604237 - NAREB NAREB - Nanoterapeutyki przeciw patogenom bakteryjnym opornym na antybiotyki NAREB - Nanotherapeutics for antibiotic resistant emerging bacterial pathogens dr Joanna Empel 2014-02-01 2018-01-31 Fundusze Europejskie:
FP7-NMP-2013-LARGE-7;
MNiSW:
współfinansowanie
1.084.920 zł
3 115583 - ENABLE ENABLE: Europejska inicjatywa poszukiwania nowych leków aktywnych wobec bakterii Gram-ujemnych ENABLE: European Gram Negative Antibacterial Engine prof. dr hab. Marek Gniadkowski 2014-04-01 2019-12-31 Fundusze Europejskie: Platforma Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking);
MNiSW:
współfinansowanie
1.466.637 zł
4 2013/10/M/NZ2/00259 Paciorkowce grupy mitis: co różni i co łączy pneumokoki i inne gatunki tej grupy Streptococci from mitis group: defining the boundary between pathogenic Streptococcus pneumoniae and other commensal species dr hab. Ewa Sadowy, prof. NIL 2014-06-04 2017-06-03 NCN:
HARMONIA
642.720 zł
5 INNOMED/I/3/NCBR/2014 Laura - antyseptyczny produkt leczniczy na skórę i rany Laura - antiseptic medicinal product for skin and wounds dr hab. Zenon Jastrzębski, prof. NIL 2014-06-10 2017-05-31 NCBR:
INNOMED
862.958 zł
6 2013/11/B/ST4/00785 Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badań in vitro Fentanyl opioid psychoactive substances: from molecular modeling to in vitro studies prof. dr hab. Joanna Sadlej 2014-08-22 2018-06-21 NCN:
OPUS
823.820 zł
7 2013/11/B/NZ7/02248 Zahamowanie aktywności kinazy białkowej PAK jako nowy cel terapeutyczny w przewlekłej białaczce szpikowej (CML) Inhibition of p21-Activated Kinase (PAK) as a new molecular target in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML) dr hab. Sylwia Flis, prof. NIL 2014-09-10 2017-09-09 NCN:
OPUS
638.828 zł
8 2013/09/B/ST4/00106 Identyfikacja i badania strukturalne nowych substancji psychoaktywnych w narkotykach syntetycznych ostatniej generacji metodami fizykochemii organicznej LC-MS, GC-MS i NMR Identification and structural studies of new psychoactive substances in synthetic narcotics of last generation using organic chemical methods LC-MS, GC-MS and NMR prof. dr hab. Lech Kozerski 2014-10-01 2017-09-30 NCN:
OPUS
905.040 zł
9 2013/11/D/NZ7/01230 Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów Mechanistic study on enantioseparations of the novel oxazolidinones dr Katarzyna Michalska 2014-10-07 2017-10-06 NCN:
SONATA
581.976 zł
10 2014/13/N/NZ7/00843 Charakterystyka klinicznych izolatów Enterococcus faecalis opornych na penicylinę Characteristic of penicillin-resistant clinical isolates of Enterococcus faecalis mgr Iwona Gawryszewska 2015-01-29 2018-01-28 NCN:
PRELUDIUM
149.760 zł
11 2014/15/N/NZ7/02960 Struktura klonalna i charakterystyka mobilomu Enterococcus faecalis opornego na glikopeptydy Clonal structure and mobilome of glycopeptide resistant Enterococcus faecalis mgr Ewa Wardal 2015-07-24 2018-07-23 NCN:
PRELUDIUM
149.640 zł