white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

NPOA - Program zdrowotny MZ
Program zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy stosowania antybiotyków w różnych dziedzinach gospodarki, a w szczególności w medycynie, weterynarii oraz rolnictwie. Do głównych celów programu należy utworzenie szerokiej koalicji na rzecz realizacji wielosektorowego programu racjonalnej polityki antybiotykowej w Polsce, koordynacja regionalnych i ogólnopolskich programów na temat lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych w medycynie, koordynacja regionalnych i ogólnopolskich programów na temat lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych w działach gospodarki poza medycyną, analiza zużycia leków przeciwbakteryjnych i powiązanie zużycia antybiotyków z lekoopornością w różnych środowiskach, opracowywanie analiz i raportów na potrzeby ośrodków krajowych i sieci międzynarodowych, optymalizacja profilaktyki i terapii zakażeń oraz redukcji lekooporności w Polsce oraz edukacja i promocja zasad racjonalnego stosowania antybiotyków. W ramach programu prowadzimy również na bieżąco konsultacje.
 

 


NPOA MODUŁ I - Program zdrowotny MZ
Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów w zakresie zakażeń związanych z opieką zdrowotną, inwazyjnych zakazeń bakteryjnych, terapii antybiotykowej i profilaktyki poprzez podjęcie skkoordynowanych działań zgodnych z rekomendacjami Unii Europejskiej.  Zmierzają one do ograniczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną i oporności na antybiotyki, a także rozpoznawania etiologii epidemiologii bakteryjnych zakażeń inwazyjnych zwłaszcz tych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Program kontynuje wdrażanie zasad szpitalnej polityki antybiotykowej w kolejnych szpitalach i wypracowanie umiejętności prowadzenia monitorowania zakażeń wywołanych przez patogeny  alarmowe (wielooporne). Co w efekcie pozwoli na bieżąco obserwować sytuację epidemiologiczną najważniejszych bakteryjnych zakażeń inwazyjnych i podejmować szybkie ukierunkowane interwencje zmiarzające do uniknięcie ich epidemicznego rozprzestrzeniania się. W ramach programu prowadzimy również na bieżąco konsultacje.