white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Pracownicy Narodowego Instytutu Leków, którzy w latach 2010-2015 opublikowali najwięcej
artykułów naukowych w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (Impact Factor).
Dane według bazy Scopus na dzień 08.09.2015

 

Lp

Imię i nazwisko

Liczba

publikacji

Zakład

1

Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz

60

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

2

Prof. dr hab. J. Cz. Dobrowolski

40

Samodzielna Pracownia Modelowania Molekularnego i Nowych Technologii
3

Prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek

33

Zakład Leków Syntetycznych

4

Dr hab. Jan Maurin, prof. nadzw. NIL

32

Zakład Leków Sfałszowanych i Używek
5

Prof. dr hab. Marek Gniadkowski

30

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

6

Dr hab. Wojciech Ozimiński, prof. nadzw. NIL

28

Samodzielna Pracownia Modelowania Molekularnego i Nowych Technologii
7

Prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska

26

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków

8

Dr hab. Ewa Sadowy, prof. nadzw. NIL

23

Zakład Mikrobiologii Molekularnej

9

Prof. dr hab. Stefan Tyski

21

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii

10

Dr hab. Anna Skoczyńska, prof. nadzw. NIL

21

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej