white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Biblioteka Naukowa

e-mail biblioteka@nil.gov.pl
poniedziałek - piątek  
8.00 - 15.00

telefonmaly 2 22 841 39 91        telefonmaly 2 22 841 21 65       telefonmaly 2 22 851 52 21      telefonmaly 2 22 851 52 23 w. 362 Pracownicy
Kierownik biblioteki - mgr Agnieszka Madej    e-mail a.madej@nil.gov.pl
Adam Nantka-Namirski


Biblioteka oferuje do nieodpłatnego przekazania:
·        Farmakopeę Polską
·        czasopisma polskie i zagraniczne

Zamówienia z numerem listy oraz numery wybranych pozycji proszę przesyłać do 31 maja 2017 r. pocztą elektroniczną na adres:a.madej@nil.gov.pl

Zamówienia realizowane są w kolejności ich zgłoszenia. Zamówione pozycje - prosimy o odbiór własnym środkiem transportu lub na koszt własny.
Biblioteka Naukowa NIL otrzymała w darze od PTChem poniższe tytuły czasopism zagranicznych (
dostępne w czytelni)

ChemMedChem
wyd. Wiley
2006 vol.1 (1-12)
2007 vol.2 (1-12)
2008 vol.3 (1-12)
2009 vol.4 (1,2, 6-12)
2010 vol.5 (1-8, 10,12)
2011 vol.6 1,2, 5-10

ChemBioChem
wyd. Wiley
2010 vol.11 (1-12, 14, 16-18)
2011 vol.12 1-1

Organic & Biomolecular Chemistry
wyd. Wiley
2010 vol.8 1-9


1. Wykaz tytułów czasopism, w których prace za rok 2014 zostały opublikowane, wraz z ich punktacjąW Instytucie Leków Biblioteka Naukowa istnieje od początków jego działalności. Była i jest niezbędnym zapleczem dla prowadzonych prac w Instytucie. Powstała w roku 1952 i zaczątkiem jej księgozbioru były książki Działu Chemiczno-Farmaceutycznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie./../ Pierwsze prace miały charakter organizacyjny, celem zgromadzenia odpowiedniego i użytecznego księgozbioru i następnie udostępnienia go pracownikom Instytutu. /../ W roku 1959, a więc po 7 latach istnienia, księgozbiór liczył już 3 975 woluminów druków zwartych, stanowiących zestaw niezbędny do prac wszystkich zakładów. Były więc najnowsze wydania wszystkich ważniejszych farmakopei, monografie z dziedziny nauk farmaceutycznych, farmakologii, chemii, biologii, materiałoznawstwa medycznego i stomatologicznego./../ Przez wiele lat, od roku 1956 do 1986, Biblioteka sporządzała bibliografie prac publikowanych przez pracowników Instytutu Leków. Od roku 2002 Biblioteka wznowiła sporządzanie bibliografii./../

Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy ok. 7000 tomów książek. Prowadzona jest selekcja zbiorów, wycofuje się niektóre stare wydawnictwa, zastępując je nowymi z dziedziny farmacji, medycyny. Literatura dotycząca wiedzy o lekach obejmuje: analizę, farmakologię, toksykologię, mikrobiologię, problemy metabolizmu i inne. Biblioteka gromadzi, unowocześnia i uzupełnia nowymi wydaniami zbiór farmakopei z całego świata. Ponadto ciągle uaktualniany i wzbogacany jest zbiór monografii z dziedziny nauk farmaceutycznych i pokrewnych.

W Bibliotece znajdują się także wszystkie opracowania autorstwa pracowników Instytutu.

Parnowska W.
Instytut Leków 1951-2001. Dzieje-ludzie-dokonania.
Warszawa, 2001, s.211-21