white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


 
Dyrektor Narodowego Instytutu Leków

dr n. farm. Anna Kowalczuk

telefonmalytel. 22 851 43 69
e-maila.kowalczuk@nil.gov.pl


Z-ca Dyrektora
ds. Naukowych

dr hab. Wojciech Ozimiński,
prof. NIL
telefonmaly 2tel. 22 331 15 61 w.341
e-mailw.oziminski@nil.gov.pl


Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-
Ekonomicznych
mgr Edyta Wołczyńska

telefonmaly 2tel. 22 851 43 69
  e-maile.wolczynska@nil.gov.pl
Główny
Księgowy

Renata Cellmer
telefonmaly 2tel. 22 331 15 65
e-mailr.cellmer@nil.gov.pl