white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Biuletyn Informacji Publicznej NILPodstawa prawna


Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).


Nawigacja


Poruszanie się po stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Leków umożliwia menu umieszczone w prawej kolumnie strony.