white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Samodzielna Pracownia Profilaktyki

Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych


Kierownik mgr Anna Ziółko

Sekretariat
Beata Jasińska - Sawczyn
  22-851-52-03     22-851-52-05     fax: 22-331-15-64
beatajs@cls.edu.plDziałalność Zakładu:

Działalność kontrolno-badawcza
Działalność naukowa 
Ekspertyzy
Działalność dydaktyczna
Współpraca
Kursy specjalistyczne dla lekarzy
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek
Kursy specjalistyczne dla opiekunów dzieci do lat 6


Pracownicy

Kierownik mgr biol. Anna Ziółko  22-851-52-03 lub 05
Sam. Ref. Beata Jasińska-Sawczyn  22-851-52-03 lub 05  
St. techn. Małgorzata Turzyńska  22-851-52-03 lub 05  
Pomoc lab. Anna Bauc  22-851-52-03 lub 05  

 
 

Działalność kontrolno-badawcza

 •  Praktyczna ocena skuteczności i efektywności produktów biobójczych


[do góry]

Działalność naukowa

 • Planowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie epidemiologii klinicznej, profilaktyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz wykonywaniem procedur z naruszeniem ciągłości tkanek;
 • Badania oceny skuteczności i farmakoekonomiki szczepień ochronnych;
 • Ocena skuteczności nowych technologii i procedur dekontaminacji i aseptyki;
 • Praktyczna ocena skuteczności i efektywności produktów biobójczych.

 Aktualne projekty badawcze – realizacja tematów Planu Naukowego Narodowego Instytutu Leków – 2014

 • 5.12: Metody praktycznej oceny efektywności nowych technologii i procedur dekontaminacji w zakładach opieki zdrowotnej;
 • 5.13: Modelowanie ryzyka epidemiologicznego oraz skuteczności kontroli zakażeń szpitalnych w zakładach opieki zdrowotnej;
 • 9.51: Badania skuteczności i farmakoekonomiki szczepień ochronnych

[do góry]


Działalność ekspercka 

 • Opracowywanie i opiniowanie procedur i standardów w zakresie:Prowadzenie badań i wydawanie ekspertyz w zakresie oceny mikrobiologicznej systemów wentylacji;
  • Oceny ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych;
  • Kontroli wewnętrznej działań związanych z profilaktyką i terapią zakażeń; 
  • Metod i sposobów monitorowania i rejestracji biologicznych czynników chorobotwórczych i zakażeń podczas z udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • Zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  • Analizy sytuacji epidemiologicznej oraz sporządzania raportów na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej zakładu opieki zdrowotnej;
  • Rozpoznawania, wygaszania i analizowania przyczyn i skutków ognisk epidemicznych. 
 • Prowadzenie badań i wydawanie ekspertyz w zakresie oceny mikrobiologicznej systemów wentylacji;
 • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi do oceny skuteczności i efektywności dekontaminacji sprzętu i aparatury medycznej, powierzchni i tkanek żywych. 

Działalność dydaktyczna

 • Realizacja szkoleń zgodnych z wymogami Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U.2008.234.1570) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U.2010.108.706) w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych:
 • Kursy, szkolenia, warsztaty naukowo-szkoleniowe z zakresu profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych, kierowane do personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny, rehabilitant) i pomocniczego (salowe, personel sprzątający);
 • Kursy, szkolenia, warsztaty naukowo-szkoleniowe z zakresu profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych, kierowane do wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych;
 • Wykłady z zakresu profilaktyki i postępowania podczas zakażeń szpitalnych realizowane w ramach ogólnopolskich i europejskich konferencji naukowo-szkoleniowych;
 • Wykłady i ćwiczenia prowadzone w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wydział Nauk o Zdrowiu; kierunek pielęgniarstwo.

 

Zakład współpracuje z:

 • Ministerstwem Zdrowia;
 • Głównym Inspektoratem Sanitarnym;
 • Państwową Inspekcją Sanitarną na poziomie Wojewódzkim i Powiatowym;
 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
 • Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa;
 • Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń;
 • Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych;
 • Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej;
 • Publicznymi i Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej;
 • Uczelniami wyższymi: Warszawski Uniwersytet Medyczny