white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Biologii Komórki


 Kierownik prof. dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmonczyk
22 851 43 69 w 448     fax 22 840 63 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat

Jarosław Walory
22 841-36-89 wew. 424    22 841-36-83 wew. 424    22 840-34-60 wew. 424
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Działalność Zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Współpraca

Publikacje
Pracownie

 

Działaność kontrolna

Realizacja zadań statutowych Instytutu w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych znajdujących się na polskim rynku lub tych, dla których prowadzony jest proces rejestracji oraz w zakresie kontroli preparatów biobójczych. Wykonywanie ocen dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej produktów leczniczych zgłoszonych w procesie dopuszczenia do obrotu, porejestracyjnych, w procesie harmonizacji i innych. Sporządzanie opinii oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i innych zleceniodawców.

Działalność dydaktyczna

•    Zakład prowadzi i organizuje praktyki wakacyjne dla studentów wydziałów farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych.
•    Szkolenia w zakresie: cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, hodowli linii komórkowych, przygotowania preparatów mikroskopowych do mikroskopii konfokalnej, badania przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analiza obrazu
•    Prowadzenie prac magisterskich i doktorskich

Działalność naukowa

•    Badanie oddziaływań lek-receptor
•    Badanie mechanizmów działania leków
•    Badania w zakresie biologii molekularnej i biochemii komórki
•    Badania w zakresie biologii komórki nowotworowej
•    Synteza związków biologicznie czynnych
•    Badanie właściwości przeciwnowotworowych i chemoprewentywnych leków
•    Badanie aktywności cytotoksycznej
•    Badanie aktywności enzymów komórkowych
•    Badania w zakresie mechanizmów apoptozy i zmian parametrów cyklu komórkowego
Stosowane techniki
•    Cytometria przepływowa
•    Mikroskopia konfokalna
•    Mikroskopia: fluorescencyjna, z kontrastem fazowym i kontrastem Nomarskiego
•    Techniki biologii molekularnej
•    Western Blotting
•    Spektrofotometria, spektrofluorymetria, chemiluminescencja
•    Bank różnych nowotworowych i nienowotworowych linii komórkowych do badań in vitro
•    Nie prowadzi się testów na zwierzętach
Projekty badawcze KB
•    Projekt badawczy N N405 302236 „Badania interakcji pomiędzy sulforafanem a wybranymi lekami na podstawie badań in vitro na układzie modelowym”
•    Projekt rozwojowy N R13 0097 06 „Badania nad opracowaniem metod alternatywnych do badań nad biodostępnością leków”
•    Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania PNRF-103-AI-1/07 „Creating an academia-based platform to discover substances acting on serotonergic or glutamatergic systems as potential new antidepressant or anxiolytic drugs”

Działalność usługowa

•    Określanie zawartości DNA w komórce, określanie parametrów cyklu komórkoweg w próbkach laboratoryjnych I klinicznych
•    Określanie zawartości komórek apoptocznych przy pomocy metod Annexin V/Pi, PARP i TUNEL
•    Różne testy przeżywalności
•    Określanie wartości IC50 przy pomocy linii komórkowych
•    Badanie morfologii komórki przy pomocy mikroskopii fluorescsencyjnej,
•    Wysokorozdzielcza mikrofotografia cyfrowa
•    Analiza obrazu mikroskopowego
•    Analiza preparatów metodą mikroskopii konfokalnej
•    Badanie cytotoksycznych i chemoprewencyjnych właściwości różnych substancji
•    Badanie kształtu kryształów leków
•    Badanie cytotoksyczności substancji chemicznych na komórki wykazujące oporność wielolekową

Wyposażenie

•    Cytometr przepływowy FACS Vantage. Światło wzbudzające: UV (351 nm), niebieskie (488 nm), czerwone (633 nm). Kanały analizowane: niebieski (424 nm), zielony (530 nm), pomarańczowy (575 nm), czerwony (630 nm), daleka czerwień (>660 nm)
•    Cytometr przepływowy FACS Calibur. Niebieski laser argonowy (488 nm) jakoźródło światła wzbudzającego. Kanały fluorescencyjne: zielony, pomarańczowy, i czerwony
•    Mikroskop fluorescencyjny Olympus BX60 z pełną optyką i kamera cyfrowa DP50 (chłodzona CCD, 5 MPixeli)
•    System analizy produktów w czasie rzeczywistym: Mx3005P QPCR Agilent Technologies z 5 filtrami: FAM/SYBR Green 1, HEX/JOE/VIC, ROX/Teras Red, Cy5, Cy 3.
•    Mikroobjętościowy (0,5-2µl) spektrofotometr UV/VIS NanoDrop Thermo Scientific, bezprobówkowy i bezpłytkowy. Zakres dla dsDNA 2-15 000 ng/µl.
•    Spektrofotometr UV/VIS Shimadzu UV-1700 PharmaSpec (190 - 1100 nm)
•    Analizator spektrofotometryczny UV/VIS mikropłytek PowerWave XS Biotek
•    Wyposażenie do hodowli komórkowych kultur tkanowych (wyciąg z przepływem laminarnym, incubator CO2, naczynia dewara do ciekłego azotu)
•    Odwrócony mikroskop Olympus IX70 (with epifluorescencją, kontrastem fazowym I kontrastem Nomarskiego
•    Mikroskop konfokalny Olympus IX70 z systemem skanującym Fluoview 500 wypozażonym w 4 lasery: UV (351 nm), Ar (488 nm), He-Ne (543 nm) and He-Ne (633 nm). 4 detekcyjne kanały fluorescencyjne oraz kanał światła przechodzącego. Oprogramowanie analizy obrazu: Fluoroview500, Imaris (Bitplane).
•    Zestaw do WesternBlot: Bio-Rad Mini-Protean 3
•    Wirówka MPW-350R (MPW)
•    Licznik komórek Beckman Coulter Z1Dual
•    Termocykler: Master Cycler Personal, Eppendorf
•    Aparat do Western-Blotu SNAP, Millipore
•    Spektrofluorymetr Shimadzu RF-5000

Realizacja tematów planu naukowego NIL w 2010 r.

•    1.18. Zastosowanie chromatografii do badania leków chiralnych
•    2.14. Badanie molekularnych podstaw oddziaływań lek-receptor
•    3.12. Badanie molekularnego mechanizmu działania chemoprewentywnego analogów sulforafanu
•    3.84 Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych palladu (II).
•    6.61 Badanie proapoptotycznego działania nowych inhibitorów kinezy białkowej CKII w komórkach ludzkich linii nowotworowych
•    7.51. Wpływ środków neuroprotekcyjnych na apoptozę indukowaną lekami przeciwnowotworowymi
•    7.81 Interakcje sulforafanu i jego analogów z lekami przeciwnowotworowymi na modelach In vitro.

 

Wspólpraca

•    Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Warszawie
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
•    Instytuyt Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
•    Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa
•    Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
•    Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
•    Instytut Hematologii, Warszawa
•    Department of Medical Biology, Tromso Uniwersity, Tromso, Norwegia
•    Cancer Research Institute at The New York Medical College, Hawthorne, NY, USA
•    MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA
•    Pomorska Akademia Medyczna
•    Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawkiego
•    Wojskowa Akademia Techniczna

 

Wybrane publikacje

1.    Misiewicz I, Skupinska K, Kasprzycka-Guttman T.
Differential response of human healthy lymphoblastoid and CCRF-SB leukemia cells to sulforaphane and its two analogues: 2-oxohexyl isothiocyanate and alyssin. Pharmacol. Reports 59(1), 80-87 (2007).
2.    Skupinska K, Misiewicz I, Kasprzycka-Guttman T: A comparison of the concentration-effect relationships of PAHs on CYP1A induction in HepG2 and Mcf7 cells. Archives of Toxicology 81: 183-200, (2007).
3.    Misiewicz I, Skupińska K and Kasprzycka-Guttman T: Differential response of human healthy lymphoblastoid and CCRF-SB leukemia cells to sulforaphane and its two analogues: 2-oxohexyl isothiocyanate and alyssin. Pharmacological Reports  59: 80-87, (2007).
4.    Krzemiński P, Misiewicz I, Pomorski P, Kasprzycka-Guttman T, Barańska J.
Mitochondrial localization of P2Y1, P2Y2 and P2Y12 receptors in rat astrocytes and glioma C6 cells. Brain Res. Bull. 71(6), 587-592 (2007).
5.    M. Koronkiewicz, M. Szkop, Z. Kazimierczuk, M. Bretner, J. Skierski. The cytostatic and cytotoxic effects of protein kinase CK2 inhibitors on the neoplastic cells in vitro. Acta Biochimica Polonica 54S, 39 (2007).
6.    Dąbrowska M., Hendrikx PJ., Skierski J., Malinowska M., Bertino JR., Rode W.: EGFP fluorescence as an indicator of cancer cells response to methotrexate. Eur. J. Pharmacol. 555, 93-99 (2007).
7.    Gruber BM, Anuszewska EL, Bubko I, Kasprzycka-Guttman T, Misiewicz I, Skupinska K, Fokt I and Priebe W. NFkB activation and drug sensitivity in human neoplastic cells treated with anthracyclines. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 65, 267-271 (2008).
8.    Kazimierczuk Z., Koronkiewicz M., Szkop M., Skierski J., Bretner M. The proapoptotic effects of protein kinase CK2 inhibitors at the neoplastic cells in vitro. XXth International Symposium on Medicinal Chemistry; August 31 – September 4, 2008; Vienna, Austria. Drugs of the Future; Vol. 33, Supplement A, August (2008).
9.    E. Karwicka, J. Marczewska, E. Anuszewska, B. Łozowicka, Z. Chilmonczyk. Genotoxicity of α-asarone analogues. Bioorg. Med. Chem. 16, 6069-6074 (2008).
10.    M. Jarończyk, Z. Chilmonczyk, A. P. Mazurek, G. Nowak A. W. Ravna, K. Kristiansen, I. Sylte. The molecular interactions of buspirone analogues with the serotonin transporter. Bioorg. & Med. Chem. 16, 9283-9294 (2008).
11.    Kamińska J., Klimczak-Jajor E., Skierski J., Bany-Laszewicz U:  Effects of inhibitor of Src kinases, SU6656, on differentiation of megakaryocytic progenitors and activity of alpha1,6-fucosyltansferase. Acta Biochim. Pol. 55, 499-506 (2008).
12.    Małgorzata Makowska, Justyna Maszkowska, Aleksandra Bilińska, Renata Wolinowska  Stanisław Tyski, Mirosława Koronkiewicz and Maria Bretner. Examination of CK2 inhibitors as potential anticancer and antibacterial agents. 6th International Conference: Inhibitors of protein kinases; Warszawa 27.06 – 01. 07. 2009. Acta Biochimica Polonica; Vol. 56 Supplement 3/2009.
13.    Bojar W, Czarnecka B, Prylinski M, Walory J. Shear bond strength of epoxy resin-based endodontic sealers to bovine dentin after ozone application. Acta Bioeng Biomech; 11(3):41-5 (2009).
14.    Z. Chilmonczyk. Receptory śmierci – cel molekularny leków przeciwnowotworowych. Gazeta Farmaceutyczna XVIII(1), 34-37 (2009).
15.    Skupinska K, Misiewicz-Krzeminska I, Lubelska K, Kasprzycka-Guttman T. The effect of isothiocyanates on CYP1A1 and CYP1A2 activities induced by polycyclic aromatic hydrocarbons in Mcf7 cells. Toxicol. In Vitro  23, 763-71 (2009).
16.    Skupinska K, Misiewicz-Krzeminska I, Stypulkowski R, Lubelska K, Kasprzycka-Guttman T. Sulforaphane and its analogues inhibit CYP1A1 and CYP1A2 activity induced by benzo[a]pyrene. J. Biochem. Mol. Toxicol. 23, 18-28 (2009).
17.    Misiewicz-Krzemińska I, Skupińska K, Graczyk A, Kasprzycka-Guttman T. Influence of protoporphyrin IX amino acid substituents on affinity to human breast adenocarcinoma MCF-7 cells. Biotech. Histochem. 84, 17-23 (2009).
18.    Mazur P., Magdziarz T., Bak A., Chilmonczyk Z., Kasprzycka-Guttman T., Misiewicz-Krzemińska I., Skupińska K. Does molecular docking reveal alternative chemopreventive mechanism of activation of oxidoreductase by sulforaphane isothiocyanates? J. Mol. Model. 16, 1205-1212 (2010).
19.    Misiewicz-Krzeminska I., Suchocki P., Skupiska K., Niedzwiecka K., Lubelska K., Finałek Z., Chilmonczyk Z., Kasprzycka-Guttman T.: "Selenitetriglicerydes affect CYP1A1 and QR activity by involvement of reactive oxygen species and Nrf2 transcription factor." Pharmaceutical research, 62: 352-361 (2010).
20.    Kurczab R., Nowak M., Chilmonczyk Z., Sylte I., Bojarski A. J. The development and validation of a novel virtual screening cascade protocol to idebtify potential serotonin5-HT7-R antagonists. Bioorg. Med, Chem. Lett. 20, 2465-2468 (2010).

Pracownie

 

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Kierownik dr Mirosława Koronkiewicz    22 851-43-79    22 841-06-42 w. 412    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr n. med. Jarosław Walory
mgr n.farm. Grażyna Karpińska


Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

Kierownik dr Katarzyna Wiktorska    22 851 52 41    22 851 43 81 w. 324    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Irena Misiewicz-Krzemińska
mgr Katarzyna Lubelska
mgr Małgorzata Milczarek