white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Zakład Biologii Komórki


 Kierownik prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk
22 331 15 61 w.448
z.chilmonczyk@nil.gov.pl

Kontakt

Jarosław Walory
j.walory@nil.gov.pl

 

 

Działalność Zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Współpraca

Publikacje
Pracownie

 

Działalność kontrolna

Realizacja zadań statutowych Instytutu w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych znajdujących się na polskim rynku lub tych, dla których prowadzony jest proces rejestracji oraz w zakresie kontroli preparatów biobójczych. Wykonywanie ocen dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej produktów leczniczych zgłoszonych w procesie dopuszczenia do obrotu, porejestracyjnych, w procesie harmonizacji i innych. Sporządzanie opinii oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i innych zleceniodawców.

Działalność dydaktyczna

•    Zakład prowadzi i organizuje praktyki wakacyjne dla studentów wydziałów farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych.
•    Szkolenia w zakresie: cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, hodowli linii komórkowych, przygotowania preparatów mikroskopowych do mikroskopii konfokalnej, badania przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analiza obrazu
•    Prowadzenie prac magisterskich i doktorskich

Działalność naukowa

•    Badanie oddziaływań lek-receptor
•    Badanie mechanizmów działania leków
•    Badania w zakresie biologii molekularnej i biochemii komórki
•    Badania w zakresie biologii komórki nowotworowej
•    Badanie właściwości przeciwnowotworowych i chemoprewentywnych leków
•    Badanie aktywności cytotoksycznej
•    Badanie aktywności enzymów komórkowych
•    Badania w zakresie mechanizmów apoptozy i zmian parametrów cyklu komórkowego
Stosowane techniki
•    Cytometria przepływowa
•    Mikroskopia konfokalna
•    Mikroskopia: fluorescencyjna, z kontrastem fazowym i kontrastem Nomarskiego
•    Techniki biologii molekularnej
•    Western Blotting
•    Spektrofotometria, spektrofluorymetria, chemiluminescencja
•    Bank różnych nowotworowych i nienowotworowych linii komórkowych do badań in vitro
•    Nie prowadzi się testów na zwierzętach
Projekty badawcze KB
•   2012/07/N/ST4/01836 Nano- i mikrokapsułki z polipirolu jako potencjalne nośniki w kontrolowanym dostarczaniu leków NCN 2013-2016.
•   2012/05/N/NZ5/02634 Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komórkach nowotworowych in vitro. 2013-2015. NCN.
•   Pol-Nor/198887/73/2013,,EXtention of academia-based PLATFORM to antidepressant hits discovery” Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

Działalność usługowa

•    Badanie zawartości DNA, detekcja apoptozy w komórkach techniką cytometrii przepływowej
•    Testy przeżywalności
•    Badanie cytotoksycznych i chemoprewentywnych właściwości związków
•    Określenie rodzaju interakcji zachodzących pomiędzy związkami wykazującymi cytotoksyczność.
•    Określanie wartości IC50 przy użyciu linii komórkowych
•    Określenie przenikalności leków z zastosowaniem zwalidowanego modelu in vitro wykorzystującego monowarstwę komórek Caco-2.
•    Wysokorozdzielcza mikrofotografia cyfrowa
•    Badanie kształtu kryształów leków
•    Analiza preparatów metodą mikroskopii konfokalnej
•    Wysokorozdzielcze mikroskopowe obrazowanie leków w postaci zawiesin (kryształy, mikrokapsułki)

Wyposażenie

 

 

•    Cytometr przepływowy BD FACSCanto II -  wyposażony w trzy lasery: niebieski (488nm), czerwony (633 nm), foletowy (405 nm) umożliwiający pomiar jednoczesny

8 fluorescencji.
•    Cytometr przepływowy FACS Calibur. Niebieski laser argonowy (488 nm) jako źródło światła wzbudzającego. Kanały fluorescencyjne: zielony, pomarańczowy, i czerwony;

•    Mikroskop konfokalny Olympus IX70 z systemem skanującym Fluoview 500 wyposażonym w  lasery: Ar (488 nm), He-Ne (543 nm) and He-Ne (633 nm). 3 detekcyjne kanały fluorescencyjne oraz kanał światła przechodzącego. Oprogramowanie analizy obrazu: Fluoroview500, Imaris (Bitplane);

•    System analizy produktów w czasie rzeczywistym: Mx3005P QPCR Agilent Technologies z 5 filtrami: FAM/SYBR Green 1, HEX/JOE/VIC, ROX/Teras Red, Cy5, Cy3;

•    Wielodetekcyjny, płytkowy analizator spektrofotometryczny Infinite M1000 PRO do aplikacji bazujących na fluorymetrii - TR-FRET (HTRF), FRET, luminometrii oraz spektrofotometrii UV/VIS, Tecan;

•    Analizator spektrofotometryczny UV/VIS mikropłytek PowerWave XS Biotek; 

•    Mikroobjętościowy (0,5-2µl) spektrofotometr UV/VIS NanoDrop Thermo Scientific, bezprobówkowy i bezpłytkowy. Zakres dla dsDNA 2-15 000 ng/µl;
•    Spektrofotometr UV/VIS Shimadzu UV-1700 PharmaSpec (190 - 1100 nm);
•    Spektrofluorymetr Shimadzu RF-5000;
•    Mikroskop fluorescencyjny Olympus BX60 z pełną optyką i kamerą cyfrową DP50 
•    Mikroskop odwrócony Olympus MT-2;
•    Wyposażenie do hodowli komórkowych (komora z przepływem laminarnym, incubator CO2, dewar z ciekłym azotem);
•    Zestawy do Western Blot;
•    Liczniki komórek: Beckman Coulter Z1Dual, Sceptor Millipore;
•    Termocykler: Master Cycler Personal, EppendorfRealizacja tematów planu naukowego NIL

•    1.71. Zastosowanie chromatografii do badania chiralnych związków psychoaktywnych
•    1.74. Weryfikacja biodostępności wybranych grup substancji leczniczych w badaniach laboratoryjnych in vitro oraz metodami in silico oparta na Biofarmaceutycznym Systemie Klasyfikacji
•    2.14. Badanie molekularnych podstaw oddziaływań lek-receptor
•    3.12 Badanie molekularnego mechanizmu działania chemoprewentywnego analogów sulforafanu.
•    3.71. Badanie interakcji mieszaniny seleninotriglicerydów z izotiocyjanianami w komórkach nowotworowych jelita grubego.
•    3.83. Przedkliniczna ocena biozgodności nowego materiału kościozastępczego na bazie nanohydroksyapatytu i siarczanu wapnia
•    6.92. Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe
•    7.81 Interakcje sulforafanu i jego analogów z lekami przeciwnowotworowymi na modelach in vitro.

 

Współpraca

•    Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
•    Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
•    Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
•    Medical Pharmacology and Toxicology, Faculty of Health Sciences, University of Tromso, Arctic University of Norway
•    Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
•    Wojskowa Akademia Techniczna
•    Instytut Farmakologii PAN, Kraków
•    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
•    Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
•    Servicio de Hematología, Hospital Universitario, Salamanka, Hiszpania
•    Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Wybrane publikacje

 

 

1.    M. Koronkiewicz, Z. Chilmonczyk, Z. Kazimierczuk. Proapoptotic effects of novel pentabromobenzylisothioureas in human leukemia cell lines. Med. Chem. Res. 21, 3111-3118 (2012). 
2
.    M. Jarończyk, K. Wołosewicz, M. Gabrielsen, G. Nowak, I. Kufareva, A. P. Mazurek, A. W. Ravna, R. Abagyan, A. J. Bojarski, I. Sylte, Z. Chilmonczyk. Synthesis, in vitro binding studies and docking of long-chain arylpiperazine nitroquipazine analogues, as potential serotonin transporter inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 49, 200-210 (2012). 
3.    M. Gabrielsen, R. Kurczab, A.W. Ravna, I. Kufareva, R. Abagyan, Z. Chilmonczyk, A. Bojarski, I. Sylte. Molecular mechanism of serotonin transporter inhibition elucidated by a new flexible docking protocol. Eur. J. Med. Chem. 47, 24-37 (2012).
4.    M. Gabrielsen, K. Wołosewicz, A. Zawadzka, J. Kossakowski, G. Nowak, M. Wolak, K. Stachowicz, A. Siwek, A. W. Ravna, I. Kufareva, L. Kozerski, E. Bednarek, J. Sitkowski, W. Bocian, R. Abagyan, A.J. Bojarski, I. Sylte, Z. Chilmonczyk. Synthesis, antidepressant evaluation and docking studies of long-chain alkylnitroquipazines as serotonin transporter inhibitors. Chem. Biol. Drug Des. 81, 695-706 (2013). 
5.    M. Koronkiewicz, Z. Chilmonczyk, Z. Kazimierczuk. Synergistic anti-leukemic effects of CK2 inhibitors and pentabromobenzylisothioureas in vitro. Anticancer Res. 33 (11), 4891-4900 (2013). 
6.    D. Warszycki, S. Mordalski, K. Kristiansen, R. Kafel, I. Sylte , Z. Chilmonczyk, A.J. Bojarski. A linear combination of pharmacophore hypotheses as a new tool in search of new active compounds - an application for 5-HT1A receptor ligands. Plos One 8 (12), pp. e84510 DOI: 10.1371/journal.pone.0084510, (2013).
7.    Kijewska K, Jarzębińska A, Kowalska J, Jemielity J, Kępińska D, Szczytko J, Pisarek M, Wiktorska K, Stolarski J, Krysiński P, Twardowski A, Mazur M. Magnetic-Nanoparticle-Decorated Polypyrrole Microvessels: Toward Encapsulation of mRNA Cap Analogues. Biomacromolecules. 6: 1867-1876 (2013).    
8.    Krogul A, Cedrowski J, Wiktorska K, Oziminski WP, Skupińska J, Litwinienko G. Biological activity of Pd(II) complexes with mono- and disubstituted pyridines-Experimental and theoretical studies. Bioorg Med Chem Lett. 23 (9):2765-8 (2013).
9.    M. Lisowska-Kuźmicz, M. Kantor-Boruta, A. Jończyk, M. Jarończyk, A. Ocios-Bębenek, A. P. Mazurek, Z. Chilmonczyk, M. Jarosz. New validated HPLC methodology for the determination of (-)-trans-paroxetine and its enantiomer in pharmaceutical formulations with use of ovomucoid chiral stationary phase. Anal. Bioanal. Chem. 406, 3697-3702 (2014). 
10.    Z. Chilmonczyk, A.J. Bojarski, I. Sylte. Ligand-directed trafficking of receptor stimulus. Pharm. Rep. 66, 1011-1021 (2014). 

11.    M. Gabrielsen, R. Kurczab, A. Siwek, M. Wolak, A. Ravna, K. Kristiansen, I. Kufareva, R. Abagyan, G. Nowak, Z. Chilmonczyk, I. Sylte, A. Bojarski. Identification of novel serotonin transporter compounds by virtual screening. J. Chem. Inf. Model. 54, 933-943 (2014).  
1
2.  P. Kiełbasiński, J. Łuczak, T. Cierpiał, J. Błaszczyk, L. Sieroń, K. Wiktorska, K. Lubelska, M. Milczarek, Z. Chilmonczyk. New enantiomeric fluorine-containing derivatives of sulforaphane: synthesis, absolute configurations and biological activity.  Eur. J. Med. Chem. 76, 332-342 (2014). 

13. Ksiązek I., Sitarz K., Anuszewska E., Dudkiewicz Wilczynska J., Roslon M., Koronkiewicz M., Suchocki P. Toxicity studies of selol - an organic selenium (IV) compound - in vitro research. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Vol 6, 5: 264-269 (2014).

14. Koronkiewicz M., Romiszewska A., Chilmonczyk Z., Kazimierczuk Z. New Benzimidazole-Derived Isothioureas as Potential Antileukemic Agents - Studies In Vitro. Medicinal Chemistry. 11(4): 364-72 (2015).

15. Anna Flis, Piotr Suchocki, Monika Anna Królikowska, Zofia Suchocka, Małgorzata Remiszewska, Lidia Śliwka, Iza Książek, Karolina Sitarz, Małgorzata Sochacka, Grażyna Hoser, Elżbieta Anuszewska, Piotr Wroczyński, Zenon Jastrzębski: Selenitetriglycerides – redox-active agents. Pharmacological Reports Volume 67, Issue 1, Pages 1–8 (2015).

16. Karpinska G., Dobrowolski J.C.: On the 6- and 7-substituted chromone system.

A computational study. Computational and Theoretical Chemistry 1067 (2015) 158–163. 

17. Karpinska G., Dobrowolski J.C.: On tautomerism of 1,2,4-triazol-3-ones, Computational and Theoretical Chemistry 1052, 58–67 (2015).

18. Krystyna Kijewska, Paulina Głowala, Joanna Kowalska, Jacek Jemielity, Katarzyna Kaczyńska, Katarzyna Janiszewska, Jarosław Stolarski, Gary J. Blanchard, Daria Kępińska, Katarzyna Lubelska, Katarzyna Wiktorska, Marcin Pisarek, Maciej Mazur. Gold-decorated polymer vessel structures as carriers of mRNA cap analogs. Polymer, 57, 77–87 (2015).

19. Zielińska P., Staniszewska M., Bondaryk M., Koronkiewicz M., Urbanczyk-Lipkowska Z.: Design and Studies of Multiple Mechanism of anti-Candida Activity of a New Potent Trp-rich Peptide Dendrimers. European Journal of Medicinal Chemistry. 14; 105:106-119 (2015).

20. Z. Chilmonczyk, A. J. Bojarski, A. Pilc, I. Sylte. Functional Selectivity And Antidepressant Activity of Serotonin 1A Receptor Ligands. Int. J. Mol. Sci. 16, 18474-18506 (2015);

Pracownie

 

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Kierownik dr Mirosława Koronkiewicz    22 851-43-79    22 841-06-42 w. 412 m.koronkiewicz@nil.gov.pl
dr n. med. Jarosław Walory
mgr farm. Grażyna Karpińska


Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

Kierownik dr Katarzyna Wiktorska     22 841 06 42 w. 324    k.wiktorska@nil.gov.pl
dr Irena Misiewicz-Krzemińska
dr Katarzyna Lubelska
mgr MałgorzataMilczarek
mgr Lidia Śliwka
mgr Aleksandra Dąbrowska