white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Biologii Komórki


 Kierownik prof. dr hab. n. farm. Zdzisław Chilmonczyk
22 851 43 69 w 448     fax 22 840 63 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt

Jarosław Walory
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Działalność Zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Współpraca

Publikacje
Pracownie

 

Działalność kontrolna

Realizacja zadań statutowych Instytutu w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych znajdujących się na polskim rynku lub tych, dla których prowadzony jest proces rejestracji oraz w zakresie kontroli preparatów biobójczych. Wykonywanie ocen dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej produktów leczniczych zgłoszonych w procesie dopuszczenia do obrotu, porejestracyjnych, w procesie harmonizacji i innych. Sporządzanie opinii oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i innych zleceniodawców.

Działalność dydaktyczna

•    Zakład prowadzi i organizuje praktyki wakacyjne dla studentów wydziałów farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych.
•    Szkolenia w zakresie: cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej, hodowli linii komórkowych, przygotowania preparatów mikroskopowych do mikroskopii konfokalnej, badania przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analiza obrazu
•    Prowadzenie prac magisterskich i doktorskich

Działalność naukowa

•    Badanie oddziaływań lek-receptor
•    Badanie mechanizmów działania leków
•    Badania w zakresie biologii molekularnej i biochemii komórki
•    Badania w zakresie biologii komórki nowotworowej
•    Badanie właściwości przeciwnowotworowych i chemoprewentywnych leków
•    Badanie aktywności cytotoksycznej
•    Badanie aktywności enzymów komórkowych
•    Badania w zakresie mechanizmów apoptozy i zmian parametrów cyklu komórkowego
Stosowane techniki
•    Cytometria przepływowa
•    Mikroskopia konfokalna
•    Mikroskopia: fluorescencyjna, z kontrastem fazowym i kontrastem Nomarskiego
•    Techniki biologii molekularnej
•    Western Blotting
•    Spektrofotometria, spektrofluorymetria, chemiluminescencja
•    Bank różnych nowotworowych i nienowotworowych linii komórkowych do badań in vitro
•    Nie prowadzi się testów na zwierzętach
Projekty badawcze KB
•   2012/07/N/ST4/01836 Nano- i mikrokapsułki z polipirolu jako potencjalne nośniki w kontrolowanym dostarczaniu leków NCN 2013-2016.
•   2012/05/N/NZ5/02634 Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komórkach nowotworowych in vitro. 2013-2015. NCN.
•   Pol-Nor/198887/73/2013,,EXtention of academia-based PLATFORM to antidepressant hits discovery” Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

Działalność usługowa

•    Badanie zawartości DNA, detekcja apoptozy w komórkach techniką cytometrii przepływowej
•    Testy przeżywalności
•    Badanie cytotoksycznych i chemoprewentywnych właściwości związków
•    Określenie rodzaju interakcji zachodzących pomiędzy związkami wykazującymi cytotoksyczność.
•    Określanie wartości IC50 przy użyciu linii komórkowych
•    Określenie przenikalności leków z zastosowaniem zwalidowanego modelu in vitro wykorzystującego monowarstwę komórek Caco-2.
•    Wysokorozdzielcza mikrofotografia cyfrowa
•    Badanie kształtu kryształów leków
•    Analiza preparatów metodą mikroskopii konfokalnej
•    Wysokorozdzielcze mikroskopowe obrazowanie leków w postaci zawiesin (kryształy, mikrokapsułki)

Wyposażenie

•    Cytometr przepływowy FACS Vantage. Światło wzbudzające: UV (351 nm), niebieskie (488 nm), czerwone (633 nm). Kanały analizowane: niebieski (424 nm), zielony (530 nm), pomarańczowy (575 nm), czerwony (630 nm), daleka czerwień (>660 nm);
•    Cytometr przepływowy FACS Calibur. Niebieski laser argonowy (488 nm) jako źródło światła wzbudzającego. Kanały fluorescencyjne: zielony, pomarańczowy, i czerwony;
•    Mikroskop fluorescencyjny Olympus BX60 z pełną optyką i kamerą cyfrową DP50
•    Mikroskop odwrócony Olympus MT-2;
•    Mikroskop konfokalny Olympus IX70 z systemem skanującym Fluoview 500 wyposażonym w 4 lasery: UV (351 nm), Ar (488 nm), He-Ne (543 nm) and He-Ne (633 nm). 4 detekcyjne kanały fluorescencyjne oraz kanał światła przechodzącego. Oprogramowanie analizy obrazu: Fluoroview500, Imaris (Bitplane);
•    System analizy produktów w czasie rzeczywistym: Mx3005P QPCR Agilent Technologies z 5 filtrami: FAM/SYBR Green 1, HEX/JOE/VIC, ROX/Teras Red, Cy5, Cy3;
•    Mikroobjętościowy (0,5-2µl) spektrofotometr UV/VIS NanoDrop Thermo Scientific, bezprobówkowy i bezpłytkowy. Zakres dla dsDNA 2-15 000 ng/µl;
•    Spektrofotometr UV/VIS Shimadzu UV-1700 PharmaSpec (190 - 1100 nm);
•    Spektrofluorymetr Shimadzu RF-5000;
•    Analizator spektrofotometryczny UV/VIS mikropłytek PowerWave XS Biotek;
•    Wielodetekcyjny, płytkowy analizator spektrofotometryczny Infinite M1000 PRO do aplikacji bazujących na fluorymetrii - TR-FRET (HTRF), FRET, luminometrii oraz spektrofotometrii UV/VIS, Tecan;
•    Wyposażenie do hodowli komórkowych (komora z przepływem laminarnym, incubator CO2, dewar z ciekłym azotem);
•    Zestawy do WesternBlot;
•    Liczniki komórek: Beckman Coulter Z1Dual, Sceptor Millipore;
•    Termocykler: Master Cycler Personal, Eppendorf

Realizacja tematów planu naukowego NIL w 2010 r.

•    1.71. Zastosowanie chromatografii do badania chiralnych związków psychoaktywnych
•    1.74. Weryfikacja biodostępności wybranych grup substancji leczniczych w badaniach laboratoryjnych in vitro oraz metodami in silico oparta na Biofarmaceutycznym Systemie Klasyfikacji
•    2.14. Badanie molekularnych podstaw oddziaływań lek-receptor
•    3.12 Badanie molekularnego mechanizmu działania chemoprewentywnego analogów sulforafanu.
•    3.71. Badanie interakcji mieszaniny seleninotriglicerydów z izotiocyjanianami w komórkach nowotworowych jelita grubego.
•    3.83. Przedkliniczna ocena biozgodności nowego materiału kościozastępczego na bazie nanohydroksyapatytu i siarczanu wapnia
•    6.92. Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe
•    7.81 Interakcje sulforafanu i jego analogów z lekami przeciwnowotworowymi na modelach in vitro.

 

Współpraca

•    Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
•    Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
•    Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
•    Medical Pharmacology and Toxicology, Faculty of Health Sciences, University of Tromso, Arctic University of Norway
•    Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
•    Wojskowa Akademia Techniczna
•    Instytut Farmakologii PAN, Kraków
•    Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
•    Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
•    Servicio de Hematología, Hospital Universitario, Salamanka, Hiszpania

 

Wybrane publikacje

1.    M. Koronkiewicz, Z. Chilmonczyk, Z. Kazimierczuk. Proapoptotic effects of novel pentabromobenzylisothioureas in human leukemia cell lines. Med. Chem. Res. 21, 3111-3118 (2012).
2.    M. Koronkiewicz, Z. Kazimierczuk, K. Szarpak, Z. Chilmonczyk. Proapoptotic effects of new pentabromobenzylisothiouronium salts in human prostate adenocarrcinoma cell line. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 69, 1325-1333 (2012).
3.    M. Jarończyk, K. Wołosewicz, M. Gabrielsen, G. Nowak, I. Kufareva, A. P. Mazurek, A. W. Ravna, R. Abagyan, A. J. Bojarski, I. Sylte, Z. Chilmonczyk. Synthesis, in vitro binding studies and docking of long-chain arylpiperazine nitroquipazine analogues, as potential serotonin transporter inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 49, 200-210 (2012).
4.    M. Gabrielsen, R. Kurczab, A.W. Ravna, I. Kufareva, R. Abagyan, Z. Chilmonczyk, A. Bojarski, I. Sylte. Molecular mechanism of serotonin transporter inhibition elucidated by a new flexible docking protocol. Eur. J. Med. Chem. 47, 24-37 (2012).
5.    Krogul A, Cedrowski J, Wiktorska K, Ozimiński WP, Skupińska J, Litwinienko G: Crystal structure, electronic properties and cytotoxic activity of palladium chloride complexes with monosubstituted pyridines. Dalton Trans, 41:658-666, (2012).
6.    Lubelska K, Misiewicz-Krzemińska I, Milczarek M, Krzysztoń-Russjan J, Anuszewska E, Modzelewska K, Wiktorska K. Isothiocyanate-drug interactions in the human adenocarcinoma cell line Caco-2. Mol Cell Biochem. 367:19-29, (2012).    
7.    Kijewska K, Głowala P, Wiktorska K, Pisarek M, Stolarski J, Kepińska, D, Gniadek M, Mazur M. Bromide-doped polypyrrole microcapsules modified with gold nanoparticles. Polymer. 53:5320-5329, (2012).
8.    K. Lubelska, M. Milczarek, K. Modzelewska, J. Krzysztoń-Russjan, K. Frączyk, K. Wiktorska. The interactions between drugs and sulforaphane modulate the drug metabolism enzymatic system. Pharm Rep. 64 (5):1243-52 (2012).
9.    Nowak-Stępniowska A, Wiktorska K, Małecki M, Milczarek M, Lubelska K, Padzik-Graczyk A. Cytotoxicity of PP(Arg)2- and PP(Ala)2(Arg)2-based photodynamic therapy and early stage of apoptosis induction in human breast cancers in vitro. Acta Biochim Pol.59 (4):603-11 (2012).
10.    M. Koronkiewicz, A. Romiszewska, Z. Kazimierczuk, Z. Chilmonczyk. Anticancer activity of benzimidazole derived isothioureas in vitro. Ann. Oncol. 24S (P03.01), i23-i26 (2013).
11.    J. Marczewska, E. Drozd, E. Anuszewska, Z. Chilmonczyk, B. Łozowicka. Assessment of the genotoxic activity of ?-asarone and its derivatives in the comet assay. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 70, 349-354 (2013).
12.    M. Gabrielsen, K. Wołosewicz, A. Zawadzka, J. Kossakowski, G. Nowak, M. Wolak, K. Stachowicz, A. Siwek, A. W. Ravna, I. Kufareva, L. Kozerski, E. Bednarek, J. Sitkowski, W. Bocian, R. Abagyan, A.J. Bojarski, I. Sylte, Z. Chilmonczyk. Synthesis, antidepressant evaluation and docking studies of long-chain alkylnitroquipazines as serotonin transporter inhibitors. Chem. Biol. Drug Des. 81, 695-706 (2013).
13.    M. Koronkiewicz, Z. Chilmonczyk, Z. Kazimierczuk. Synergistic anti-leukemic effects of CK2 inhibitors and pentabromobenzylisothioureas in vitro. Anticancer Res. 33 (11), 4891-4900 (2013).
14.    D. Warszycki, S. Mordalski, K. Kristiansen, R. Kafel, I. Sylte , Z. Chilmonczyk, A.J. Bojarski. A linear combination of pharmacophore hypotheses as a new tool in search of new active compounds - an application for 5-HT1A receptor ligands. Plos One 8 (12), pp. e84510 DOI: 10.1371/journal.pone.0084510, (2013).
15.    Kijewska K, Jarzębińska A, Kowalska J, Jemielity J, Kępińska D, Szczytko J, Pisarek M, Wiktorska K, Stolarski J, Krysiński P, Twardowski A, Mazur M. Magnetic-Nanoparticle-Decorated Polypyrrole Microvessels: Toward Encapsulation of mRNA Cap Analogues. Biomacromolecules. 6: 1867-1876 (2013).    
16.    Krogul A, Cedrowski J, Wiktorska K, Oziminski WP, Skupińska J, Litwinienko G. Biological activity of Pd(II) complexes with mono- and disubstituted pyridines-Experimental and theoretical studies. Bioorg Med Chem Lett. 23 (9):2765-8 (2013).
17.    M. Lisowska-Kuźmicz, M. Kantor-Boruta, A. Jończyk, M. Jarończyk, A. Ocios-Bębenek, A. P. Mazurek, Z. Chilmonczyk, M. Jarosz. New validated HPLC methodology for the determination of (-)-trans-paroxetine and its enantiomer in pharmaceutical formulations with use of ovomucoid chiral stationary phase. Anal. Bioanal. Chem. 406, 3697-3702 (2014).
18.    Z. Chilmonczyk, A.J. Bojarski, I. Sylte. Ligand-directed trafficking of receptor stimulus. Pharm. Rep. 66, 1011-1021 (2014).
19.    M. Gabrielsen, R. Kurczab, A. Siwek, M. Wolak, A. Ravna, K. Kristiansen, I. Kufareva, R. Abagyan, G. Nowak, Z. Chilmonczyk, I. Sylte, A. Bojarski. Identification of novel serotonin transporter compounds by virtual screening. J. Chem. Inf. Model. 54, 933-943 (2014).  
20.    P. Kiełbasiński, J. Łuczak, T. Cierpiał, J. Błaszczyk, L. Sieroń, K. Wiktorska, K. Lubelska, M. Milczarek, Z. Chilmonczyk. New enantiomeric fluorine-containing derivatives of sulforaphane: synthesis, absolute configurations and biological activity.  Eur. J. Med. Chem. 76, 332-342 (2014).

Pracownie

 

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Kierownik dr Mirosława Koronkiewicz    22 851-43-79    22 841-06-42 w. 412    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr n. med. Jarosław Walory
mgr n.farm. Grażyna Karpińska


Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

Kierownik dr Katarzyna Wiktorska    22 851 52 41    22 851 43 81 w. 324    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Irena Misiewicz-Krzemińska
mgr Katarzyna Lubelska
mgr Małgorzata Milczarek

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

·         Badanie zawartości DNA, detekcja apoptozy w komórkach techniką cytometrii przepływowej

·         Testy przeżywalności

·         Badanie cytotoksycznych i chemoprewentywnych właściwości związków

·         Określenie rodzaju interakcji zachodzących pomiędzy związkami wykazującymi cytotoksyczność.

·         Określanie wartości IC50 przy użyciu linii komórkowych

·         Określenie przenikalności leków z zastosowaniem zwalidowanego modelu in vitro wykorzystującego monowarstwę komórek Caco-2.

·         Wysokorozdzielcza mikrofotografia cyfrowa

·         Badanie kształtu kryształów leków

·         Analiza preparatów metodą mikroskopii konfokalnej

·         Wysokorozdzielcze mikroskopowe obrazowanie leków w postaci zawiesin (kryształy, mikrokapsułki)