white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii

 Kierownik prof. n. farm. dr hab. n. med. Stefan Tyski
22 851 52 15    22 841 36 83 w. 275

Sekretariat
22 841 36 83     /fax 22 851 52 15
sekretariatma@nil.gov.pl

 


Działalność Zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Współpraca

Publikacje
Pracownie

 

Działaność kontrolna

 • chemiczna i mikrobiologiczna analiza prostych i złożonych produtów leczniczych i weterynaryjnych wytwarzanych w różnej postaci, zawierających antybiotyki i fluorochinolony, wytwórców krajowych i zagranicznych;
 • badanie produktów leczniczych i wyrobow medycznych objętych wymogiem jałowości lub czystości mikrobiologicznej;
 • doświadczalne określanie aktywności substancji przeciwdrobnoustrojowej w stosunku do żywych szczepów drobnoustrojów standardowych (bakterie i grzyby) w rozmaitych preparatach: produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobójcze, kosmetyki

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady oraz szkolenia indywidualne i na kursach z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej, metod analitycznych oraz z zakresu antyseptyki i dezynfekcji;
 • Prowadzenie kursów w ramach CMKP dla diagnostów laboratoryjnych "Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków"
 • Praktyki wakacyjne dla studentów WUM, UW, SGGW;
 • Kierowanie i opieka nad wykonywaniem prac magisterskich;

Działalność naukowa

 • zastosowanie nowych technik (elektroforeza kapilarna, impedymetria) w badaniu jakości produktów leczniczych, opracowanie lub adaptacja metod alternatywnych do metod farmakopealnych
 • oznaczanie lekowrażliwości ważnych klinicznie szczepów bakterii chorobotwórczych
 • badanie wrażliwości bakterii i grzybów na środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • badania genetyczne bakterii z zastosowaniem molekularnych technik badawczych: PCR, RFLP, GE i PFGE. Wizualizacja i opracowanie komputerowe rozdziałów elektroforetycznych i TLC.
 • oznaczanie skuteczności działania środków konserwujących leki
 • ocena działania przeciwdrobnoustrojowego preparatów z grupy tzw "non-antibiotics"
 • monitorowanie występowania szczepów bakteryjnych zanieczyszczających produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • badanie przenikalności drobnoustrojów przez tkaniny;
 • badanie jakości mikrobiologicznej produktów probiotycznych - suplementów żywności i produktów leczniczych

Działalność usługowa

 • ocena dokumentacji oraz analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna produktów leczniczych dotyczącej preparatów zawierających w swoim składzie antybiotyki i lub fluorochinolony;
 • ocena dokumentacji i badanie preparatów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie jałowości i czystości mikrobiologicznej;
 • oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej preparatów leczniczych w tym antyseptyków.

 • badanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, żywności, wody i kosmetyków pod kątem jałowości lub poziomu i rodzaju zanieczyszczeń mikrobiologicznych
 • oznaczanie skuteczności działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych metodami znormalizowanymi (PN, EN, ISO)
 • badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej produktów leczniczych pochodzenia naturalnego
 • prowadzenia mikrobiologicznej kontroli środowiska
 • kompleksowa analiza fizykochemiczna produktów leczniczych
 • standaryzacja antybiotyków metodami biologicznymi
 • oznaczania zawartości antybiotyków w żywności i paszach
 • szkolenia z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej
 • opracowywania SOP i walidacji metod badawczych
 • badania uwalniania substancji in vitro z mozliwością oznaczania metodami: UV, HPLC, EC lub mikrobiologiczną.

Działalność w zakresie budowania systemu jakości

Zakres Akredytacji

 • Atestacja nr EDQM/ MJA-032 Europejskiego Dyrektoriatu ds. Jakości Leków dla Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii, świadcząca o prowadzeniu badań zgodnie z normą ISO/EN 17025: listopad 2006
 • Akredytacja nr AB 774 Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego: Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL w zakresie badań mikrobiologicznych (14.11.2006 - 13.11.2014)
 • Prowadzenie monitoringu mikrobiologicznego środowiska badania preparatów leczniczych na terenie Narodowego Instytutu Leków;
 • Udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości laboratoriów w ramach sieci OMCL EDQM oraz we współpracy z Komisją Farmakopei Europejskiej. Badania dotyczą oceny czystości, zawartości i mocy biologicznej antybiotyków i fluorochinolonów;
 • Udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości laboratoriów w ramach sieci organizowanej przez firmę SENATE QA Ltd. Bury Lancs., Wielka Brytania; Badania dotyczą testów mikrobiologicznych związanych z oceną czystości mikrobiologicznej żywności i produktów leczniczych

Współpraca

 • Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków (EDQM) w zakresie badań biegłości laboratoriów sieci OMCL.
 • Farmakopeą Europejską w zakresie określania mocy standardów (Chemical Reference Standards - CRS) antybiotyków; Kierownik MA jest ekspertem Grupy roboczej 1 - preparaty biologiczne.
 • Farmakopeą Polską, Uczelniami wyższymi: Wydziałem Biologii UW, Wydziałem Biologii SGGW, Wydziałem Farmaceutycznym WUM w zakresie szkolenia studentów (praktyki wakacyjne, prace magisterskie)

Wybrane publikacje

 1. K. Michalska, G. Pajchel, S. Tyski
  Different sample stacking strategies for determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography in pharmaceutical formulation.
  J. Chromatogr. A 1216; 2934-2942 (2009).
 2. W. Grzybowska, A. Młynarczyk, A. Mrówka, S. Tyski, T. Buczkowska, J. Pazik, M. Durlik, A. Kwiatkowski, L. Adadynski, A. Chmura, L. Pączek, G. Młynarczyk
  Molecular epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus faecalis among patients of transplantology wards
  Transplantation Proceedings, 41: 3256-3257 (2009).
 3. R. German, B. Bukowska, G.Pajchel, W. Grzybowska, S. Tyski
  Extremely long time stability study of selected antibiotic standards
  J Pharm Biomed Anal. 2010, 51(3):758-63.
 4. Białoszewski, E. Bocian, B. Bukowska, M. Czajkowska, B. Leszczyńska-Sokół, S. Tyski:
  Antimicrobial activity of ozonated water
  Med. Sci. Monit. 16(9), MT71-75 (2010)
 5. M. Staniszewska, B. Rozbicka, A. Rajnisz, E. Bocian, E. Wasińska, B. Jakimiak, E. Rohm-Rodowald, W. Kurzątkowski. S. Tyski
  Susceptibility of Candida spp. clinical isolates to antimycotics and disinfectants.
  Cent. Eur. J. Biol. 5(6), 821-826 (2010)
 6. H. Kruszewska, T. Zaręba, S. Tyski
  Examination of antimicrobial activity of selected non-antibiotic products
  Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 67 (6) 733-736 (2010).
 7. K. Michalska, G. Pajchel, S. Tyski
  Determination of doripenem and related substances in medicinal product using capillary electrophoresis
  J. Sep. Sci. 34 (4), 475-482 (2011)
 8. D. Białoszewski, A. Pietrzuk-Padzik, A. Kalicińska, E. Bocian, M. Czajkowska, B. Bukowska, S. Tyski
  Activity of ozonated water and ozone against S. aureus and P. aeruginosa biofilms.
  Med. Sci. Monit. 17 (11), BR 339-344 (2011)
 9. K. Michalska, I. Karpiuk, M. Król, S. Tyski
  Recent development of potent analogues of oxazolidinome antibacterial agents.
  Bioogarnic & Medicinal Chemistry 21, 577-591 (2013)
 10. K. Michalska, J. Cielecka-Piontek, G. Pajchel, S. Tyski
  Determination of biapenem in a medicinal product by micellar electrokinetic chromatography with sweeping in an enhanced electric field
  J. Chromatography A 1282, 153-160 (2013)

Pracownie

 

Pracownia Standaryzacji i Biologii Antybiotyków
22 841 36 83

Kierownik dr n. przyr. Wanda Grzybowska, adiunkt    wew. 488
Mgr biologii Ewa Bocian, inż.-nauk.    wew. 399
Mgr inż. zootechnik Małgorzata Łakomska, st. specj.    wew. 487
Zofia Piekot, pomoc lab.    wew. 491

 

Pracownia Fizykochemicznych Właściwości Antybiotyków
22 841 36 83

Kierownik Dr n. farm. Katarzyna Michalska, adiunkt    wew. 461
Mgr Izabela Karpiuk, specj.    wew. 461
Joanna Wajszczyk, st. techn.    wew. 461
Mgr chemii Bożena Bukowska, specj.    wew. 461

 

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
22 841 36 83

Kierownik dr n. wet. Tomasz Zaręba, adiunkt    wew. 253
Dr n. chem. Hanna Kruszewska, adiunkt    wew. 480
Inż. Agnieszka Mrówka, st. specj.    wew. 174
Krystyna Umięcka, pomoc lab.    wew. 492