white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Zakład Wyrobów Medycznych


Kierownik dr Karolina Stypułkowska


22 841-36-89 wew. 452   fax  22 841-06-52

 

st. specjalista inż.-techn. Beata Sękowska
st. techn. Małgorzata Bukat

st. techn. Waldemar Jaskulski

 

Działalność zakładu:

Działalność kontrolna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Współpraca

Publikacje

 

Działaność kontrolna

Zakład wykonuje badania wyrobów medycznych według norm zakładowych, specyfikacji, norm międzynarodowych (np. norm zharmonizowanych z Dyrektywą 93/42 EC, norm ISO, ASTM i in.), Farmakopei Polskiej, Europejskiej, Brytyjskiej, Amerykańskiej.
Opiniuje dokumentację dotyczącą wyrobów medycznych, w tym stomatologicznych, a także weryfikuje Normy Zakładowe
.

Działaność w zakresie systemu jakości

Badania są wykonywane zgodnie z opracowanymi procedurami i instrukcjami lub specyfikacjami otrzymanymi od zleceniodawcy.
Urządzenia badawcze i pomiarowe mające wpływ na jakość wyniku podlegają legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzeniu.


Działalność naukowa

Prowadzona jest w zakresie:

 • oceny przedklinicznej i klinicznej materiałów kościozastępczych

 • oceny oddziaływania cytotoksycznego i mutagenności oraz uwalniania formaldehydu przez materiały endodontyczne

 • określenia stopnia kolonizacji przez drobnoustroje i oceny właściwości mechanicznych różnych rodzajów nici chirurgicznych

 

Działalność usługowa

 • badania i ekspertyzy dotyczące wyrobów medycznych oraz opakowań środków leczniczych, niektórych surowców i wyrobów sanitarno-higienicznych na zlecenie klienta

 • badania fizyko-mechaniczne wyrobów medycznych, np. badania wytrzymałościowe materiałów stomatologicznych, materiałów opatrunkowych, szewnych, prezerwatyw, rękawic, igieł, cewników i innych wyrobów medycznych według norm międzynarodowych lub krajowych

 • kalibracja i znakowanie szklanych przyrządów pomiarowych
   

Wzór zlecenia wykonania badań wyrobu medycznego/opakowań/tworzyw do celów farmaceutycznych: Pobierz plik [DOCX]
 

Wyposażenie

 • maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych Instron, model 3345

 • zestaw do spektrofotometrii UV-VIS - Shimadzu

 • cieplarki, suszarki, piec muflowy z rejestratorem, wytrząsarki, łaźnie wodne, termostaty, pH-metry, wirówki, pompy strzykawkowe i perystaltyczne, wagi, mikroskopy, system oczyszczania wody

 

Współpraca z..

 • Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

 • Katedrą Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi

 • Katedrą Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu

 • Katedrą i Zakładem Anatomii Patologicznej UM w Warszawie

 • Polskim Komitetem Normalizacji

 • Katedrą Biomateriałów AGH w Krakowie

 • Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie

 • Kliniką Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii UM w Warszawie

Publikacje

 • Bojar W, Marczewska J, Anuszewska E, Karwicka E: Cytotoxicity and Mutagenicity of N2 cement – root canal filling material. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2009, 18, 6, 615-621

 • Bojar W, Kaźmierska K, Szałwiński M, Zaręba T: Triclosan-coated sutures in oral surgery. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2009, 18, 4, 401-405

 • Bojar W, Czarnecka B, Pryliński M, Walory J: Shear bond strength of epoxy resin-based endodontic sealers to bovine dentin after ozone application. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2009, 11, 3, 41-45

 • Bojar W, Kantor-Boruta M, Lisowska-Kuźmicz M, Jończyk A: Uwalnianie formaldehydu z wybranych uszczelniaczy kanałowych. Czasopismo Stomatologiczne 2009, 62, 12, 945-951.

 • Bojar W, Szałwiński M, Zaręba T: Bacterial colonization on suture materials in the oral cavity. Dental and Medical Problems 2011, 48, 1, 19-22.

 • Kucharska M, Bubak G, Kowalczyk M, Bojar W, Brynk T, Koperski Ł, Ciach T. Physical and biological evaluation of chitosan/calcium phosphate/alginate self-setting biomaterial for dental applications. Engineering of Biomaterials. 2011, 14, 105, 20-24

 • Bojar W, Walke W: FEM analysis of the lower premolar root canal filling. Solid State Phenomena. 2012, 183, 17-24

 • Bojar W, Kucharska M, Bubak G, Ciach T, Koperski Ł, Jastrzębski Z, Gruber BM, Krzysztoń-Russjan J, Marczewska J, Anuszewska EL, Drozd E, Brynk T: Formulation and preclinical evaluation of the new alloplastic injectable bone substitute material. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2012, 14, 1, 39-44

 • Bojar W, Kucharska M, Ciach T, Koperski Ł, Jastrzebski Z, Szałwiński M: Bone regeneration potential of the new chitosan based alloplastic biomaterial. Journal of Biomaterials Applications 2014, 28, 1060-1068

 • Bojar W, Kucharska M, Ciach T, Gruber BM, Krzysztoń-Russjan J, Maurin J, Bubko I, Anuszewska EL: Cytotoxicity evaluation and crystallochemical analysis of a novel and commercially available bone substitute material. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2015, 24, 3, 511-516

 • Bojar W, Kucharska M, Ciach T, Paśnik I, Korobowicz E, Patkowski K, Gruszecki T, Szymanowski M, Rzodkiewicz P. In vivo performance of the experimental chitosan based bone substitute – advanced therapy medicinal product. A study in sheep. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2016, 73, 1, 209-217

 • Gut G, Ambroziak M, Bojar W, Szaraniec B, Chłopek J, Flis S, Koronkiewicz M, Jastrzębski Z. In vitro and in vivo properties of a novel resorbable polymer and allogenic bone composite for guided bone regeneration and orthopedic implants. Złożono do druku w Cell and Tissue Banking