white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego

i Suplementów Diety

Kierownik dr n. farm. Anna Łozak
22 841 06 23 wew. 383

a.lozak@nil.gov.pl

Sekretariat
Monika Krawczykowska
22 841 06 23 wew. 384
sekretariatln@nil.gov.pl 

Działalność zakładu:

Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Badania usługowe/wyposażenie
Pracownie
Publikacje

 

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi praktyki wakacyjne dla studentów :

* Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
* Uniwersytetu Warszawskiego (UW)
* Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
* Politechniki Warszawskiej

[do góry]

Działalność naukowa

* Badanie dostępności farmaceutycznej substancji czynnych z roślinnych produktów leczniczych

* Analiza problemów związanych z poszukiwaniem i wyborem odpowiednich wzorców stosowanych w badaniach leków pochodzenia naturalnego i suplementów diety.

* Modyfikacja monografii farmakopealnych odnośnie oznaczenia substancji aktywnych w surowcach i lekach pochodzenia naturalnego w oparciu o nowe techniki analityczne.

* Badanie nielegalnych i sfałszowanych produktów leczniczych i suplementów diety

Zakład uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości w ramach Official Medicines Control Laboratories Network, European Directorate for the Quality of Medicines.

[do góry]

Działalność usługowa

Badanie jakościowe i ilościowe niżej wymienionych substancji roślinnych i produktów leczniczych znajdujących się na rynku oraz w ramach procesu dopuszczania do obrotu:

* substancje roślinne
* przetwory roślinne (np. sproszkowane substancje roślinne, nalewki, ekstrakty, olejki eteryczne)
* zioła do zaparzania
* produkty lecznicze roślinne
* suplementy diety
* produkty lecznicze homeopatyczne


Jak również:

* Ocena i walidacja metod analitycznych

[do góry]

Wyposażenie

* system HPLC z detektorem UV i refraktometrycznym
* spektrofotometr UV-VIS
* aparat do badania czasu rozpadu tabletek i kapsułek
* aparat do oznaczania czasu całkowitej deformacji czopków
* aparat do badania uwalniania substancji czynnych ze stałych postaci leków
* aparat do badania odporności tabletek na ścieranie
* aparat do badania odporności tabletek na zgniatanie
* aparat do oznaczenia olejków eterycznych w substancjach roślinnych
* aparat do oznaczenia zawartości etanolu
* aparat do oznaczenia czasu kroplenia
* mikroskop fazowo-kontrastowy
* densytometr
* piec muflowy
* wagosuszarka
* pH-metry
* refraktometr

[do góry]

Pracownie

 

Pracownia Metod Farmakognostycznych

p.o. Kierownika mgr farm. Renata Jabłczyńska
Dr n. farm. Anna Kowalczuk
Mgr inż. Jolanta Kopaczewska
St. technik Danuta Miller

 

Pracownia Metod Fizykochemicznych

p.o. Kierownika mgr farm. Małgorzata Anyżewska
Mgr chemii Joanna Sakowska
Mgr inż. Magdalena Kuptel
St. technik Andrzej Lukowski

 [do góry]

Wybrane publikacje

Anyżewska M., Wojtasik E., Arent I.
The development and validation of the HPLC metod for morphine content determination in poppy straw
A. Pol. Pharm.-Drug Research, 2001, 58 (2) : 121-126

Wojtasik E., Anyżewska M., Arent I.
The optimization of the separation conditions for cannabinoids from Cannabis sativa L. var. indica and application of the method to determine the content of 9- tetrahydrocannabinol in plant material.
J. Liq. Chromatogr., 2002, 25 (6) : 949-959

Krawczyk U., Łukaszkiewicz Z.
Risks for public health due to possible contamination of herbal medicinal products.
Complex quality assessment of medicinal substances and pharmaceutical forms;
Medical Academy in Poznań, Scientific Conference Materials, 2003, September 18-19th

Krawczyk U., Andrzejewski A., Łukaszkiewicz Z.
Selection of standards for analysis of herbal substances on the background of pharmacopoeial monographs.
Farmacja Polska, 2005, 61 (3)

Krawczyk U., Łukaszkiewicz Z., Andrzejewski A.
Zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające z możliwych zanieczyszczeń mikotoksynami roślinnych produktów leczniczych.
Terapia i Leki,2006 (2) : 40-43

Anyżewska M., Kowalczuk A., Łozak A., Jabłczyńska R., Fijałek Z.
"Determination of Total Hypericins in St. John`s Wort and Herbal Medicinal Products"
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, Vol. 67, No. 6, pp. 587 - 593, 2010

Łozak A., Sołtyk K., Kiljan M., Fijałek Z., Ostapczuk P.
Determination of selected trace elements in dietary supplements containing plant materials
Pol. J. Food Nutr. Sci. 2012, 62(2), 97-102.

Kowalczuk A., Łozak A., Fijałek Z.
Aktywność biologiczna surowców roślinnych objętych Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Prz. Med. Uniw. Rzesz i NIL 2012, 10(3), 318-333.

Kowalczuk A., Raman V., Galal A.M., Khan I.A., Siebert D.J., Zjawiony J.K.
Vegetative anatomy and micromorphology of Salvia divinorum (Lamiaceae) from Mexico, combined with chromatographic analysis of salvinorin A.
J. Nat. Med. 2013 [EPub ahead of print, PMID: 23604975]

Bachliński R., Duszyńska A., Kowalczuk A., Szmajke A., Łozak A.: Zastosowanie metody GC-MS do charakterystyki Calea zacatechichi i Psychotria viridis - roślin kontrolowanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Problemy Kryminalistyki. 2013, 279, 15-21.

Kowalczuk A.P., Łozak A., Zjawiony J.K.: Comprehensive methodology for identification of Kratom in police laboratories. Forensic Science International. 2013, 233, 238-243. 

[do góry]