white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Biuro Organizacji Badań Kontrolnych


Kierownik
Mgr Joanna Borys
Zespół

biuro.vb@nil.gov.pl


Mgr Joanna Rękawek

Mgr Teresa Brauer

Mgr Alicja Wojtczak

Elżbieta Famuła

(22) 841 36 51

Zadania Biura

  • koordynacja badań zlecanych próbek, realizacji umów oraz ekspertyz;

  • współpraca z GIF w zakresie prowadzenia elektronicznej bazy próbek badanych w ramach umowy;

  • sporządzanie zestawień finansowych do rozliczania umów;

  • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej liczby i rodzaju wykonywanych badań, w tym reklamacji i próbek nie spełniających wymagań;

  • prowadzenie baz komputerowych: zarejestrowanych produktów leczniczych, próbek badanych w Instytucie oraz produktów leczniczych zarejestrowanych procedurą MRP i DCP;

  • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie zgodnie z dekretacją: próbek do badań i dokumentacji analitycznej;

  • przekazywanie protokołów badań oraz faktur;

  • prowadzenie sekretariatu z-cy Dyrektora ds. badań kontrolnych;

  • współpraca z siecią Państwowych Laboratoriów Kontroli Leków OMCL Network w Strasburgu