white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


Narodowy Instytut Leków
wprowadził system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Kompetencje techniczne NIL potwierdzają dokumenty umieszczone poniżej: