white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Biuro Organizacji Badań KontrolnychZastępca Dyrektora ds. Badań Kontrolnych
Dr n. farm. Anna Kowalczuk

Sekretariat

telefonmaly (22) 851 44 96

 

Zespół

Mgr Joanna Borys

j.borys@nil.gov.pl

Mgr Joanna Rękawek
Mgr Teresa Brauer

telefonmaly (22) 841 36 51


Zadania Biura

 • koordynacja badań zlecanych próbek, realizacji umów oraz ekspertyz;
 • współpraca z GIF w zakresie prowadzenia elektronicznej bazy próbek badanych w ramach umowy;
 • sporządzanie zestawień finansowych do rozliczania umów;
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej liczby i rodzaju wykonywanych badań, w tym reklamacji i próbek nie spełniających wymagań;
 • prowadzenie baz komputerowych: zarejestrowanych produktów leczniczych, próbek badanych w Instytucie oraz produktów leczniczych zarejestrowanych procedurą MRP i DCP;
 • obsługa umowy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • obsługa sekretariatu Dyrektora Instytutu.

 

 

 

Kancelaria Główna

telefonmaly (22) 841 06 52

Elżbieta Famuła


Zadania Kancelarii

 • koordynacja badań
 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie zgodnie z dekretacją: próbek do badań i dokumentacji analitycznej;
 • przekazywanie protokołów badań oraz faktur;
 • obsługa korespondencji: przychodzącej, wychodzącej oraz dotyczącej umów.