white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English

Przewody doktorskie w NIL


Informujemy zainteresowanych potencjalnych doktorantów i promotorów, że decyzją Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych.