white spot        BIP BIP | KontaktFrançais | English


 
1266835 26857600  schemat 2017                                                                                                                             

mapa

Zlecanie badań
Aktualny Schemat Organizacyjny Kontakt
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia poszczególnych Zakładów Instytutu skorzystaj z menu Badania  Mapa jednostek administracyjnych Narodowego Instytutu Leków

Telefony kontaktowe
Adres Instytutu
Mapka dojazduNarodowy Instytut Leków jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonującą merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce; jednocześnie NIL jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Narodowy Instytut Leków pełni rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Official Medicines Control Laboratory).

[akredytacja]

W Instytucie, istniejącym od 1951 roku, prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe które pozwalają skutecznie identyfikować i zwalczać zagrożenia dla zdrowia publicznego, dostarczamy danych naukowych pozwalających na podejmowanie praktycznych działań w całym systemie opieki zdrowotnej. 

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, innych instytutów naukowych, wyższych uczelni i innych podmiotów. [więcej o Instytucie]

Personel Instytutu składa się z grona wyspecjalizowanych analityków i wybitnych naukowców wnoszących istotny wkład w świat nauki wzmacniany młodą kadrą obiecujących doktorantów i magistrantów zatrudnionych w wyspecjalizowanych Zakładach. [zobacz jednostki organizacyjne]

Narodowy Instytut Leków specjalizuje się między innymi w badaniu leków sfałszowanych, suplementów diety i nowych narkotyków syntetycznych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badawczą.