Skład Rady Naukowej NIL

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
Kadencja 2017- 2021

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
Zastępcy Przewodniczącego: 
Prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
Prof. dr hab. n. chem. Lech Kozerski

Członkowie Rady Naukowej:

 1. Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz prof. NIZP-PZH
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 2. Dr n. med. Paweł Balsam
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Dr inż. n. rol. Małgorzata Czerwonka
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 5. Ks. prof. dr hab. n. społ. Stanisław Krzysztof Dziekoński
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 6. Dr hab. n. farm. Sylwia Teresa Flis prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 7. Prof. dr hab. n. med. Marek Tomasz Gniadkowski
  Narodowy Instytut Leków
 8. Dr hab. n. med. Grażyna Gromadzka prof. UKSW
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 9. Dr hab. n. farm. Beata Maria Gruber-Bzura prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 10. Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
  Narodowy Instytut Leków
 11. Dr n. farm. Małgorzata Dorota Jaworska
  Narodowy Instytut Leków
 12. Dr. hab.n. biol.  Małgorzata Kęsik – Brodacka prof. IBA
  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 13. Prof. dr hab. n. farm. Anna Kiss
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 14. Dr hab. n. farm. Mirosława Koronkiewicz prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 15. Prof. dr hab. n. chem. Lech Kozerski
  Narodowy Instytut Leków
 16. Dr n. med. Alicja Kuch
  Narodowy Instytut Leków
 17. Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Marycz
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 18. Dr hab. n. chem. Maciej Mazur prof. UW
  Uniwersytet Warszawski
 19. Dr hab. n. farm.  Katarzyna Michalska prof NIL
  Narodowy Instytut Leków
 20. Dr hab. n. chem. Agnieszka Michota-Kamińska
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 21. Dr hab. n. ekon. Jacek Pasieczny
  Uniwersytet Warszawski
 22. Prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 23. Mgr inż. Magdalena Rosłon
  Narodowy Instytut Leków
 24. Dr hab. n. med. Ewa Olga Sadowy prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 25. Dr hab. n. med. Anna Skoczyńska prof. NIL
  Narodowy Instytut Leków
 26. Prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Anna Trafny
  Wojskowa Akademia Techniczna
 27. Dr hab. n. ekon. Mariusz Trojanowski prof. UW
  Uniwersytet Warszawski
 28. Prof. dr hab. n. farm. Stefan Adam Tyski
  narodowy Instytut Leków
 29. Dr n. med. Izabela Waśko
  Narodowy Instytut Leków
 30. Dr hab. n. farm. Katarzyna Wiktorska prof NIL
  Narodowy Instytut Leków
 31. Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
  Warszawski Uniwersytet Medyczny