Zgłaszanie badań

Badania należy zgłaszać na formularzach zamieszczonych poniżej.
W zależności od rodzaju zlecenia należy wybrać odpowiedni formularz:

 

  • Biologiczna ocena wyrobów medycznych według normy PN-EN ISO 10993 w warunkach in vitro – formularz zlecenia

 

  • Badania fizyko-mechaniczne wyrobów medycznych, np. badania wytrzymałościowe materiałów stomatologicznych, materiałów opatrunkowych, szewnych, prezerwatyw, rękawic, igieł, cewników i innych,
  • Badania opakowań do produktów farmaceutycznych i tworzyw do ich produkcji,
  • Wydawanie Świadectw Jakości dla opakowań do produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych – formularz zlecenia

 

 

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza, podpisanie i wysłanie na adres:

Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

Do formularza należy dołączyć próbki oraz wszystkie niezbędne dokumenty i materiały dodatkowe wyszczególnione w formularzu