Zapytania

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Narodowy Instytut Leków, celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, od dnia 24.07.2019 r. wszelkie zlecenia w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej ( B+R ) realizuje poprzez spółkę celową InnoNIL.

Wszystkie zapytania dotyczące oferty badawczej prosimy kierować na adres: InnoNIL