Zapytania

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Narodowy Instytut Leków, celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, od dnia 24.07.2019 r.
wszelkie zlecenia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej ( B+R ) będzie realizował poprzez spółkę celową InnoNIL.

Wszystkie zapytania dotyczące oferty badawczej

prosimy kierować na adres: InnoNIL