Zakład Wyrobów Medycznych

Kierownik: dr n. farm. Karolina Stypułkowska
 22 841-36-89 wew. 452   fax  22 841-06-52

k.stypulkowska@nil.gov.pl

 

 

Działalność zakładu: