Zakład Metod Spektrometrycznych

p.o. Kierownika Zakładu: mgr inż. Monika Kiljan
tel.  22 841 21 21  wew. 450
e-mail: m.kiljan@nil.gov.pl

 

Sekretariat:
e-mail: sekretariatpm@nil.gov.pl

 

Nadzór merytoryczny
prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu, inż. Arkadiusz Szterk