Zakład Leków Syntetycznych

Kierownik: dr hab. Katarzyna Michalska

tel. 22 841 18 88 wew. 369

k.michalska@nil.gov.pl

Sekretariat
tel./fax. 22 841 18 88 wew. 372
sekretariatls@nil.gov.pl

 

Laboratoria:

Laboratorium Analizy Chemicznej 1 /LS1/

Kierownik: mgr Marzena Podolska

tel. 22 841 18 88 wew. 391   m.podolska@nil.gov.pl

 

Laboratorium Analizy Chemicznej 2 /LS2/

Kierownik: dr Elżbieta Kublin

tel. 22 841 18 88 wew. 354  e.kublin@nil.gov.pl

 

Laboratorium Analizy Chemicznej 4 /LS4/

Kierownik: mgr Małgorzata Lisowska-Kuźmicz

tel. 22 841 18 88 wew. 396 m.kuzmicz@nil.gov.pl