Zakład Leków Sfałszowanych i Wyrobów Medycznych

Kierownik: prof. dr hab. Lech Kozerski

tel. 22 851 43 72 wew. 314

l.kozerski@nil.gov.pl

Sekretariat
tel. 22 851 43 72 wew. 227
sekretariatlf@nil.gov.pl

 

Laboratoria:

Laboratorium XRPD-MS-NMR /LF1/

Kierownik: dr Agata Błażewicz

tel.  22 851 43 72 wew. 438 a.blazewicz@nil.gov.pl

 

Działalność zakładu: