Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
e-mail: a.skoczynska@nil.gov.pl

 

Sekretariat: Małgorzata Bukat
tel.   22 841 12 22
fax. 22 841 29 49
e-mail: m.bukat@nil.gov.pl

 

 ZESPÓŁ

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) – na prawach laboratorium

tel. 22 851 46 70
fax. 22 841 29 49
mail: korld@nil.gov.pl

Kierownik: dr n. med. Dorota Żabicka ,
e-mail: d.zabicka@nil.gov.pl

Z-ca Kierownika KORLD: dr n. biol. Elżbieta Literacka,
e-mail: e.literacka@nil.gov.pl

 

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) – na prawach laboratorium

tel.   22 841 12 33
fax. 22 841 00 65
mail: koroun@nil.gov.pl

 Kierownik:  prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
e-mail: a.skoczynska@nil.gov.pl

Z-ca Kierownika KOROUN: dr n. med. Alicja Kuch,
e-mail: a.kuch@nil.gov.pl

 

Zespół Epidemiologii i Terapii Zakażeń

tel. 22 841 33 67
fax. 22 841 29 49

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz,
mail: w.hryniewicz@nil.gov.pl

 

Zespół Gronkowcowy

tel.   22 841 57 69 wew. 206
e-mail: ekspertyzy.gronkowce@nil.gov.pl

Kierownik: dr n. biol. Joanna Empel
e-mail: j.empel@nil.gov.pl