Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki

p.o. Kierownika Zakładu:  dr hab. n. med. prof. NIL Anna Baraniak

tel. 22 841 06 42 wew. 424
e-mail: a.baraniak@nil.gov.pl

Sekretariat: Anna Domżała
tel. 22 841 06 42 wew. 410
fax 22 841 56 20
e-mail: sekretariatfa@nil.gov.pl