Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki

p.o. Kierownika Zakładu: prof. dr hab. n. ścisłych i przyrodniczych Izabela Sitkiewicz

https://orcid.org/0000-0001-8228-9917
https://www.researchgate.net/profile/Izabela_Sitkiewicz

tel. 22 841 06 42 wew. 448
e-mail: i.sitkiewicz@nil.gov.pl

 

Sekretariat: Anna Domżała
tel. 22 841 06 42 wew. 410
fax 22 841 56 20
e-mail: sekretariatfa@nil.gov.pl