Oferta badań NIL

Narodowy Instytut Leków zapewnia wysoko wykwalifikowana kadrą naukową, posiadającą wieloletnie doświadczenie w badaniach chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych  oraz zespół ekspertów
i specjalistów z dziedziny analityki farmaceutycznej, chemii analitycznej, mikrobiologii, farmakologii, biochemii,  biotechnologii, mikrobiologii molekularnej

 

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest zgodnie z zobowiązującym w NIL systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

W ekspertyzach naukowo-badawczych i pracach badawczo-rozwojowych stosujemy metody:

akredytowane przez PCA (Certyfikat nr AB 774)
oraz
atestowane przez EDQM (Atestacja MJA 06/13)

 

Badania analityczne wykonywane są zgodnie z wytycznymi ICH oraz EMA oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z zastosowaniem metod:

  • Farmakopealnych (Ph. Eur., USP, FP)
  • własnych NIL
  • własnych zleceniodawcy