Badanie cytotoksyczności wyrobów medycznych

Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków zapewnia jakość, terminowość i wiarygodność oceny cyto- i genotoksyczności wyrobów medycznych

akredytacja

[wzór zlecenia]

Laboratorium wykonuje biologiczną ocenę wyrobów medycznych według normy PN-EN ISO 10993 w warunkach in vitro.

TESTY CYTOTOKSYCZNOŚCI IN VITRO (AKREDYTACJA PCA Nr AB774, EDQM/MJA-078):

  1. na wyciągach PN-EN ISO 10993-5, PN-EN ISO 10993-12;
  2. w bezpośrednim kontakcie PN-EN ISO 10993-5, PN-EN ISO 10993-12;
  3. dyfuzji na agarze PN-EN ISO 10993-5, PN-EN ISO 10993-12;
  4. dyfuzji na filtrze PN-EN ISO 10993-5, PN-EN ISO 10993-12.

BADANIE GENOTOKSYCZNOŚCI WYROBÓW MEDYCZNYCH

TESTY GENOTOKSYCZNOŚCI IN VITRO:

  1. test AMESA (AKREDYTACJA PCA Nr AB774, EDQM/MJA-078);

Wytyczne: PN-EN ISO 10993-3;
PN-EN ISO 10993-12;
OECD 471.

  1. test Mikrojądrowy (przygotowywany do akredytacji).

Wytyczne: PN-EN ISO 10993-3;
PN-EN ISO 10993-12;
OECD TG 487.