Biuro Organizacji Badań Kontrolnych

Biuro Organizacji Badań Kontrolnych

Kierownik:

Mgr Joanna Borys

Zespół:

Mgr Joanna Rękawek
Mgr Teresa Brauer
Mgr Alicja Wojtczak
Elżbieta Famuła

(22) 841 36 51

biuro.vb@nil.gov.pl

 

Zadania Biura:

  1. koordynacja badań zlecanych próbek, realizacji umów oraz ekspertyz;
  2. współpraca z GIF w zakresie prowadzenia elektronicznej bazy próbek badanych w ramach umowy;
  3. sporządzanie zestawień finansowych do rozliczania umów;
  4. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej liczby i rodzaju wykonywanych badań, w tym reklamacji i próbek nie spełniających wymagań;
  5. prowadzenie baz komputerowych: zarejestrowanych produktów leczniczych, próbek badanych w Instytucie oraz produktów leczniczych zarejestrowanych procedurą MRP i DCP;
  6. przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie zgodnie z dekretacją: próbek do badań i dokumentacji analitycznej;
  7. przekazywanie protokołów badań oraz faktur;
  8. prowadzenie sekretariatu z-cy Dyrektora ds. badań kontrolnych;
  9. współpraca z siecią Państwowych Laboratoriów Kontroli Leków OMCL Network w Strasburgu