Badania

Narodowy Instytut Leków zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, posiadającą wieloletnie doświadczenie w badaniach chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych  oraz zespół ekspertów
i specjalistów z dziedziny analityki farmaceutycznej, chemii analitycznej, mikrobiologii, farmakologii, biochemii,  biotechnologii, mikrobiologii molekularnej

W ekspertyzach naukowo-badawczych i pracach badawczo-rozwojowych stosujemy metody:

oraz

Badania analityczne wykonywane są zgodnie z wytycznymi ICH oraz EMA oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z zastosowaniem metod:

  • farmakopealnych (Ph. Eur., FP, USP)
  • własnych NIL
  • własnych zleceniodawcy