9-10 października – Konferencja GIF „Przedsiębiorca farmaceutyczny wobec nowych wyzwań prawnych – edycja 2017”

W dniach 9-10 października w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się Konferencja Informacyjna organizowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Narodowy Instytut Leków brał czynny udział w Konferencji.

W pierwszym dniu Konferencji, skierowanym do wytwórców i importerów produktów leczniczych oraz  substancji czynnych  Kierownik Zakładu Leków Sfałszowanych i Używek, pan prof. dr hab. Lech Kozerski przedstawił słuchaczom wykład pt. „Badanie składu jakościowego leków w aspekcie zgodności ze specyfikacją, nowoczesnymi metodami fizykochemii organicznej w NIL”. Następnie Kierownik Pracowni XRPD, pan dr hab. Jan Maurin przybliżył słuchaczom temat „Polimorfizm substancji. Niezgodność ze specyfikacją? Sfałszowanie?”.

W drugim dniu Konferencji GIF wzięli udział dystrybutorzy produktów leczniczych  i substancji czynnych. Pani dr Magdalena Popławska z Pracowni MS przedstawiła uczestnikom temat ”Leki sfałszowane – aspekty regulacyjno-prawne oraz skala problemu”. Prezentacja  Pani dr Agata Błażewicz, Kierownik Pracowni MS wyjaśniła słuchaczom rolę Instytutu w walce z zafałszowaniem leków wygłaszając prezentację „Produkty sfałszowane i nielegalne na przykładzie działalności NIL i Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych OMCL Network”

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i odzewem publiczności.